Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana

KOSTKA JH s.r.o. stavební společnost


 • banner záhlaví
  My stavíme, Vy bydlíte!
  Ostatní Vám mohou jen závidět
 • banner záhlaví
  Jsme s Vámi Již od roku 1996!
 • banner záhlaví
  Provádíme veškeré stavební práce v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, bytové stavby, opravy a rekonstrukce

Menu
                                                                                                                                                                                                                                                          

Zelená úsporám…

Popis programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Základní členění Programu

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

 1. Úspora energie na vytápění
  1. Celkové zateplení
  2. Dílčí zateplení
 2. Výstavba v pasivním energetickém standardu
 3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
  1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  3. Instalace solárně-termických kolektorů
 4. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli o o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
 • společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby.

Další informace

Další informace je možné nalézt na webových stránkách dotačního programu „Zelená úsporám na adrese:

http://www.zelenausporam.cz

Odkaz na firmu KOSTKA JH s.r.o. v rámci programu „Zelená úsporám“

Podrobnosti o začlenění firmy KOSTKA JH s.r.o. do programu „Zelená úsporám“ a jejím zařazení mezi odborné dodavatele lze nalézt na adrese:

http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/sod/8924/list-dodavatele

©2010--24 Kostka JH
Code by Slavik.biz